nextstep.bg е твоят портал за личностно и кариерно развитие.
Тук ще попълниш тестове, които ще ти дадат най-различна информация.
Можеш да я използваш, за да разбереш повече за себе си.
Можеш просто да запълниш няколко свободни минути с нея.
Можеш да я споделиш с приятелите си.
Но със сигурност ще ти е полезна, за да решиш в кое училище да кандидатстваш или каква специалност в университета да избереш.
Надявам се, че ще ти бъде интересно.

За ученици

Влез във Future. Разбери повече за своите интереси и ценности, кое е престижно за теб, какво те мотивира, кои са силните ти страни – всичко, което ти е необходимо, за да направиш своя образователен избор.

За кандидат-студенти

Влез в Prospera. Открий своите професионални интереси, ценностите и мотивацията си. Разбери повече за начина, по който вземаш решения, и за стила ти на планиране.

„Останах приятно изненадан от теста. След попълването получаваш цялостна картина върху интересите и насоченостите ти. Информацията е синтезирана, като е представена с лесни за разбиране таблици.“ (Александър, 18 год.)

„Тестът е полезен не само с оглед обособяване на алтернативи за бъдещата кариера на децата, но и за тяхното себепознание, нещо което е изключително ценно.“ (Марияна Симеонова, кариерен консултант)

„Тестът е чудесен метод както за професионално отриентиране, така и за опознаване на личните желания, нагласи и способности. Обръща се внимание на ценностите на индивида и водещите го напред мотиви. Резултатите са представени систематизирано, придружени с таблици и графики. Разглеждат се важни елементи като умения за учене, начин на вземане на решения и кариерни планове. Много подробно са описани силните страни на човека, но е обърнато внимание и на аспектите, който изискват допълнително усъвършенстване.“ (К., кандидат-студент)

нова година, нов късмет; изпълнение на цели
Read More
Други

Кога новата година наистина носи нов късмет

14/01/2019

Около коледните и новогодишни празници настъпва не само хаос по магазините и оживление около трапезите, но и раздвижване вътре в хората. Привлечени…

5 стъпки при избор на университет
Read More
Други

5 стъпки при избора на университет

28/11/2018

Независимо че тези стъпки се отнасят за избора на университет и специалност, те могат да бъдат приложени и при избора на гимназия….

Как не се избира професия
Read More
Други

Как НЕ се избира професия?

12/11/2018

Изборът на професия е трудно решение. Получаваш различни съвети, проучваш в интернет и пак остават съмненията коя е най-подходящата професия за теб. Тук сме събрали…