За нас

nextstep.bg е твоят портал за образователно и кариерно ориентиране. Тук можеш да попълниш различни тестове, които да ти дадат повече информация за теб – за твоите професионални интереси, кое е важно за теб, твоята мотивация и начина, по който учиш, силните ти и не толкова силни страни като личност.

Тестовете са специално подготвени за ученици и за кандидат-студенти. А резултатите, които получиш, ще ти покажат къде се намираш спрямо другите ученици и кандидат-студенти на твоята възраст, които са попълнили същите въпросници.

nextstep.bg е проект на Фондация „Хестия“. Фондацията е неправителствена организация, учредена в обществена полза. Една от основните ни цели е да подпомагаме откриването и развитието на потенциала на всяко дете.