Prospera 2.0

9-12 клас

Prospera 2.0 е иновативна система за кариерно ориентиране, която ще ти помогне да разбереш всичко за себе си, така че да избереш най-добрата специалност за теб. Тестовете са разработени от психолози и измерват всички фактори, от които зависи твоят избор. Това е единственият кариерен инструмент за кандидат-студенти, специално адаптиран за България, което означава, че можеш директно да сравниш резултатите си с тези на твоите връстници. Освен резултатите, представени в графики, ще получиш и персонализиран интерактивен доклад с подробен анализ на резултатите ти.

Prospera 2.0_cover image

Пълният профил на Prospera 2.0 включва деветте мини-теста, описани по-долу. Попълни го, за да опознаеш не само професионалните си интереси и хобитата си, но и какво е важно за теб в работата, доколко уверен/а се чувстваш, като става въпрос за различни специалности, какъв е стилът ти на вземане на решения и какво е отношението ти към бъдещето. Пълният профил ще ти покаже също и твоите силни страни в ученето и в живота като цяло.

 • Графики с резултати: безплатно
 • Подробен доклад: 30 лв.

Примерен подробен доклад

Искам пълен профил!

Това е тест за професионални интереси. Тук няма да те питаме какво обичаш да правиш по принцип, а ще ти изброим конкретни работни задължения и ти ще трябва да прецениш доколко би ти харесало да вършиш тези неща всеки ден. Разделили сме професиите, за които се изисква висше образование, на 12 области и ще ти зададем по няколко въпроса за всяка от тях. Отговори на въпросите, за да разбереш коя сфера те привлича най-много.

 • Графика с резултати: безплатно
 • Подробен доклад: 6 лв.

Искам този тест!

Обръщаме внимание на личните интереси, защото дори и да не са директно свързани с работата ти, те влияят на избора ти и са важни за кариерното ти развитие. Този тест ще ти даде по-цялостна представа за интересите ти и ще ти подскаже за знания и умения, които си развил/а чрез хобитата си, но могат да са ти полезни и в работата! Ако вече си попълнил/а теста за интереси, сравни двата резултата и се опитай да намериш общи неща между хобитата и кариерните си интереси. Това ще ти помогне да се подготвиш за мечтаната кариера още от сега!

 • Графика с резултати: безплатно
 • Подробен доклад: 6 лв.

Искам този тест!

Каквo искаш да получиш от работата си, което е важно за теб? Каква е основната ти мотивация да работиш? Отговорът е: твоите ценности! Според психологията, хората търсят в работата си най-вече тези 6 неща: власт, сътрудничество, лични постижения, социален престиж, пари и възможност за креативност. Кои от тях са наистина важни за теб? Провери тук.

 • Графика с резултати: безплатно
 • Подробен доклад: 6 лв.

Искам този тест!

При избора на специалност интересите са водещи, но ако не си уверен/а в избора си, трудно ще се справиш. С този кратък въпросник искаме да те накараме да се замислиш доколко всъщност вярваш, че ще се справиш с всяка една от основните 23 специалности в университета. Графиката ще ти е особено полезна, ако я сравниш с интересите си. Има ли разминаване? Тогава помисли каква може да е причината и какво можеш да направиш, за да придобиеш увереност в желаната ти сфера.

 • Графика с резултати: безплатно

Искам този тест!

Успехът ти в училище зависи не само от знанията, но и от това колко те бива в планирането, дали си мотивиран/а да учиш и какви стратегии използваш в ученето си, както и способността ти да се концентрираш. Тези умения са супер важни и за университета, а дори и за работата ти след това. Затова ти предлагаме да направиш реалистична оценка на ситуацията си в момента, което ще ти покаже кои са потенциалните бариери пред теб и по какво трябва да поработиш.

 • Графика с резултати: безплатно
 • Подробен доклад: 6 лв.

Искам този тест!

Предстои ти първото от много решения, свързани с твоята кариера. Но хората невинаги вземаме обективни решения. Може да сме наясно с ценностите, интересите и личността си, но понякога вътрешните ни нагласи, или пък влиянието на други хора, ни „спъват“. С този тест можеш да изследваш стретегиите си за вземане на решение. Дори и да нямаш трудности, резултатите ще ти помогнат да подобриш начина, по който правиш своите избори!

 • Графика с резултати: безплатно
 • Подробен доклад: 6 лв.

Искам този тест!

Стрес, промени, спешни решения, нови преживявания – начинът, по който реагираш на тези предизвикателства е част от твоята уникална личност. Според психологията тези 5 качества са силни страни, приложими във всякакви ситуации. Те са относително стабилни и оказват влияние върху всичките ни действия и избори. Отговори на въпросите в този тест, за да разбереш до каква степен притежаваш всяко от петте качества. Това ще ти покаже какво те прави различен/на от останалите.

 • Графика с резултати: безплатно
 • Подробен доклад: 6 лв.

Искам този тест!

Амбициозен човек ли си, в сравнение с другите на твоята възраст? Мислиш ли за бъдещето, планираш ли занапред и доколко си ангажиран/а с кариерното си развитие? По-скоро оптимист, или по-скоро песимист? Всички тези въпроси са решаващи за избора ти на професия, а дори и за успеха ти в работата след това. Попълни въпросника, за да опознаеш нагласите си към твоето бъдеще. Само така ще можеш да планираш кариерата си и да вървиш уверено в избраната от теб посока!

 • Графика с резултати: безплатно
 • Подробен доклад: 6 лв.

Искам този тест!

Тази част от Prospera 2.0 е простичка, но е много важна. Най-добре е да я попълниш след като си направил/а всички останали тестове. Ще те питаме кои са трите професии, които са най-привлекателни за теб в момента и какво образование смяташ, че трябва да имаш за тях. Следват няколко въпроса, свързани с вярванията ти за тези професии и очакванията ти спрямо тях.

 • Този тест е наличен само като бонус при попълване на пълен профил.