Тук ще разбереш какъв тип интереси имаш – реалистични, изследователски, артистични, социални, предприемачески или конвенционални.

ученик кандидат-студент

Доходи, автономност, влияние върху другите, иновации. За всеки човек важните неща са различни – провери кои са твоите.

ученик кандидат-студент

Искаш околните да ценят това, което правиш. Доколко престижът е важен за теб? А съвпада ли с твоите интереси?

ученик кандидат-студент

Умения за планиране, ангажираност, фокусирано учене, стрес от изпитване. Разбери повече за своята мотивация и стратегии за учене.

ученик кандидат-студент

Увереност и оптимизъм, умение да планираш дългосрочно, зрялост и емоционален самоконтрол – ти притежаваш всички тези черти. Но до каква степен?

ученик кандидат-студент