Избор на професия

6 професии за хора с артистичен тип интереси

05/03/2021 By
6 професии за хора с артистичен тип интереси

Артистичният тип е един от шестте типа кариерни интереси, описани от проф. Джон Холанд. Според неговата теория, подкрепена от над 60 години научни изследвания, хората се делят на 6 личностни типа, базирани на дейностите, които харесват: реалистични, изследователски, артистични, социални, предприемачески и конвенционални.

Всеки от нас има преобладаващ тип интереси, който определя в кои сфери би се чувствал най-удовлетворен. Освен че може да те насочи към подходящите за теб професии, твоят тип кариерни интереси ще ти подскаже кои са силните ти страни и кои твои личностни черти могат да ти помогнат в кариерното ти развитие.

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.

Артистичният тип интереси са свързани с работни дейности, които включват творчество, оригиналност и художествена изява. Хората с този тип интереси обикновено имат добре развито въображение, интуитивни са и обичат да създават иновативни и уникални продукти и проекти.
Повечето от тях не харесватповтарящи се и рутинни занимания, а имат нужда от гъвкавост и възможност да изразяват себе си. Често избират да работят в неструктурирана среда, където могат да се чувстват свободни да творят.

Не всички са артисти, но повечето от тях ценят изкуството и имат влечение към него. Независимо от позицията или сферата си на работа, хората с артистичен тип интереси обикновено са склонни да търсят креативни, оригинални решения на проблемите, с които се сблъскват. Често експериментират със своите идеи или работят за оптимизиране на вече съществуващи решения.


1. Преводач

Преводачите помагат на хора от различни краища на света да общуват ефективно по между си. Някои от тях работят с говорим език, други с писмен, а трети с жестономичен. Услугите на преводачите се използват от всички държавни правителства, както и посолствата, консулствата и представителствата на различните страни. Преводи ползват и военните, както и организации и предприятия, работещи в различни отрасли на икономиката.

Голяма част от преводаческата работа се извършва на компютър и преводачите получават и подават повечето задачи по електронен път. Преводите често преминават през няколко ревизии, преди да станат окончателни. Преводачите също редактират материали, преведени от компютри, или генерирани от машинен превод. Този процес се нарича корекция.

Задължения и отговорности

 • Преобразуване на понятия от изходния език в еквивалентни понятия на целевия език, с оглед на стила и тона на оригиналното съобщение.
 • Описване на информационни и технически термини в речници и бази данни, които се използват при устни преводи.
 • Прилагане на културни познания, за да бъде направена точна и смислена интерпретация или превод на оригиналното съобщение.
 • Създаване на субтитри за видеоклипове и презентации.
 • Използване на специализирани речници и инструменти за превод, за да се провери качеството на превода.
 • Редактиране на преведени текстове за граматика, правопис и пунктуация, както и форматиране ─ например шрифт и структура.
 • Обмяна на опит с други експерти с цел запознаване с нови инструменти и техники за превод.

  2. Ландшафтен архитект

Ландшафтните архитекти проектират свободни площи като паркове, места за отдих, спортни терени и други открити пространства. Те отговарят също и за планирането на зелените площи около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради. Основните им задачи са свързани с контрола, изграждането, поддръжката, управлението и възстановяването на подобни ландшафти и зелени площи.

Тези специалисти използват различни технологии в работата си. Например разчитат на CADD софтуер, за да подготвят триизмерни модели на предложената им работа. Много ландшафтни архитекти също така използват географски информационни системи, за да проектират и планират обекти, съобразявайки се с географските особености на терена.

Задължения и отговорности

 • Срещи с клиенти, инженери и строителни архитекти, за да се изяснят изискванията за даден проект.
 • Изготвяне на планове на обекта, спецификации и разчети на разходите.
 • Подготовка на графични изображения на планове с помощта на компютърен софтуер за проектиране (CADD).
 • Анализ на екологични доклади за състоянието на земята, върху която е планиран строежът.
 • Управление и координация на строителни, озеленителни и възстановителни дейности.
 • Инспекция на строителни обекти и консултиране на клиенти, ръководители и други заинтересовани лица относно възможностите и изискванията, свързани с реализацията на проекта.
 • Изготвяне на проучвания, препоръки и доклади за въздействието на проектите върху околната среда.

3. Копирайтър

Kопирайтърите се наемат от агенции както на постоянна работа, така и на свободна практика, за разработването на рекламни концепции и съдържание. Те отговарят за изготвянето на текстове, в голяма част от случаите придружени от визуални елементи. Когато са част от агенция, копирайтърите обикновено работят в тясно сътрудничество с арт директорите и имат принос към създаването и на визуалните елементи. За да се справят успешно с професионалните си ангажименти, за тях е важно да разбират своята аудитория и да ангажират ефективно потребителите чрез убедителни концепции и текстове.

Често имат за задача да мотивират действие у читателите си, като например да закупят продукт или услуга. Могат да пишат и текстове, предназначени да предадат важна информация за дадена марка, индустрия или проблем. Видовете проекти и клиенти варират значително, въпреки че някои копирайтъри избират да се специализират в конкретен сектор. Те могат също така да се профилират в създаването на текстове за реклами, предназначени за средствата за масова информация (телевизия, радио, онлайн и печатни медии), или реклама чрездиректна комуникация: по време на събития, промоции в търговски обекти, раздаване на листовки и брошури.

Задължения и отговорности

 • Срещи с акаунт мениджърите за обсъждане на изискванията на клиента и основните послания на рекламата.
  Запознаване с продукта, целевата аудитория на бранда и дейностите на конкурентите на пазара.
 • Генериране на идеи и концепции за текстовата и визуалната част на рекламата, съвместно с други членове на творческия екип.
 • Представяне на първоначални идеи пред творческия директор, някои от които могат да бъдат отхвърлени или развити в работещи концепции.
 • Писане на различни варианти на текстове, които се представят пред клиента, както и редакция на текстовете при необходимост.
 • Участие в процеса по създаване на рекламата, който включва координация с дизайнери, илюстратори, печатари, фотографи, продуцентски компании и други.
 • Редакция на създаденото съдържание, за да се осигури качеството откъм достоверност, правопис, граматика, звучене и т.н.

4. Уеб дизайнер

Уеб дизайнерите са IT специалисти, които се занимават с дизайн на оформлението, визуалния облик и използваемостта на уебсайтове. Те създават и настройват интернет сайтове и уеб страници, които комбинират текст със звуци, картинки, графики и видеоклипове. Това може да означава работа върху чисто нов уебсайт или актуализиране на вече съществуващ сайт.

Добрият уеб дизайнер трябва да притежава умения в областта на графичното оформление, за да създаде цялостната визия на един сайт (графичният дизайн на сайта), но и технически умения, за да планират как ще функционира (преобразуване на дизайн в работещ уебсайт). Тези специалисти често работят в големи компании, където отговарят за разработката на сайтове, свързани с бранда, или пък в агенции, които изпълняват поръчки за разнообразни външни клиенти. Голяма част от уеб дизайнерите работят и самостоятелно, на свободна практика.

Задължения и отговорности

 • Изготвяне на спецификации за изработка на уебсайт според очакванията и изискванията на клиента.
 • Дизайн на примерни оформления на страници, включително дизайн на графики и анимации, определяне на размери и цветове на текста.
 • Работа с различни системи за управление на съдържанието, включително оптимизация за търсачки (SEO).
 • Редакция на съдържание, обновяване или цялостна преработка на уеб страници.
 • Съвместна работа с други уеб специалисти, включително уеб разработчици и графични дизайнери.
 • Тестване на уебсайта, за да е сигурно, че работи, и предоставяне на техническа поддръжка след предаването му към клиента.

5. Сценограф

Сценографите правят проекти за визуалното оформление на театрални сцени, филмови и телевизионни продукции, различни събития. Те отговарят за проектирането и създаването на декори, които се използват във филмите, постановките и телевизионните предавания, на концерти, спектакли и т.н. Ролята им изисква да работят съвместно с режисьори, продуценти, дизайнери на костюми и други креативни професионалисти.

Типичните работни места за сценографите включват театри, продуцентски компании, телевизии, рекламни агенции, звукозаписни компании. Опитните сценографи често поемат ангажименти на свободна практика, изпълнявайки проекти за различни клиенти. Заради естеството на задълженията си, сценографите често нямат фиксирано работно време, тъй като много от проектите, които обслужват се случват вечерно време и през уикендите. Това важи най-вече за сценографите, които работят на свободна практика.

Задължения и отговорности

 • Изготвяне на предварителен план с изисквания и необходими ресурси за визуалната идентичност на продукцията.
 • Изчисляване на разходите за материали и монтаж, за наем на студио и реквизит.
 • Запознаване със сценария, за да се установи мястото, подредбата и декорацията на елементите от реквизита.
 • Наемане на персонал, който да изработи дизайна на сцената.
 • Избор на подходяща декорация за сцената на база сценария и обсъждане на идеи съвместно с режисьора и екипа на продукцията.
 • Съвместна работа с дизайнери на костюми, гримьори, реквизитори, осветители и т.н.
 • Проучване и съобразяване с исторически, съвременни или футуристични детайли, за да се създаде подходяща визия напродукцията.
 • Скициране на дизайнерски идеи и създаване на мащабни модели на база на финалните дизайни.

6. Продуцент

Продуцентите се занимават с осъществяването на филмови и телевизионни продукции и отговарят за всеки аспект от реализацията на проекта ─ от концепцията до завършения продукт. Те обикновено наемат режисьорите и екипа, необходим за продукцията, и винаги работят в тясно сътрудничество с режисьора. Екипът на продукцията може да включва сценографи и дизайнери на костюми, монтажисти, тонрежисьор, хореограф и други специалисти. Някои продуценти се включват и в избора на актьорски състав.

От една страна те координират целия процес и одобряват всички големи промени в проекта, а от друга, осигуряват финансиране, определят бюджета и се грижат продукцията да се вмести в него. Често взeмат участие и в маркетинг дейностите и дистрибуцията на крайния продукт и отговорността за завършения продукт пада основно върху тях.

Задължения и отговорности

 • Търсене, оценяване и подбор на идеи и готови сценарии за филми, предавания, реклами, пиеси и т.н.
 • Осигуряване на финансиране за продукцията, определяне на бюджет и график и следене за спазването им.
 • Прослушване и подбор на актьорския състав и снимачния екип на продукцията.
 • Координиране на важни аспекти от процеса на заснемане.
 • Ръководене на процеса на постпродукция, включително монтажа, специалните ефекти, музикалната селекция и общия тон на продукта.
 • Участие в популяризирането на завършения продукт чрез интервюта, реклами и участия във филмови фестивали.

Както виждаш, хората с реалистичен тип професии обикновено се ангажират с механични и физически дейности и предпочитат работна среда, която насърчава развитието на технически компетенции. Идеалната за тях работа им позволява да постигнат конкретни, измерими резултати и по-често е фокусирана върху управление на инструменти, машини и уреди, отколкото върху общуването с хора. Как ти звучат тези професии? Припознаваш ли се в някоя от тях? А искаш ли да научиш повече за различните типове професии и за твоите кариерни интереси?

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.