Избор на професия

6 професии за хора със социален тип интереси

15/03/2021 By

Социалният тип е един от шестте типа кариерни интереси, описани от проф. Джон Холанд. Според неговата теория, подкрепена от над 60 години научни изследвания, хората се делят на 6 личностни типа, базирани на дейностите, които харесват: реалистични, изследователски, артистични, социални, предприемачески и конвенционални. 

Всеки от нас има преобладаващ тип интереси, който определя в кои сфери би се чувствал най-удовлетворен. Освен че може да те насочи към подходящите за теб професии, твоят тип кариерни интереси ще ти подскаже кои са твоите силни страни и кои твои личностни черти могат да ти помогнат в кариерното ти развитие.

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.

Социалните типове се отличават със своята човечност и загриженост за другите, която изповядват като основна житейска философия. Те са хора с мисия, които се стремят да подобряват живота на околните, независимо по какъв начин ще изберат да го направят. Те са хуманистични, идеалистични, отговорни и загрижени за благосъстоянието на другите. Обичат да участват в групови дейности и подпомагане, обучение, лечение, консултиране или развитие на хората. Обикновено са фокусирани върху взаимоотношенията и се наслаждават на социални дейности и решаване на междуличностни проблеми. Предпочитаната им работна среда е тази, в която имат възможност да работят в екип и да си взаимодействат активно с другите. 


1. Връзки с обществеността (PR)

Специалистите по връзки с обществеността най-общо казано се занимават с комуникации. Те отговарят за публичния имидж на организации, известни личности, продукти или програми. PR специалистите говорят на конференции, работят с медиите, провеждат кризисни комуникации, управляват социални медии и отговарят за вътрешните комуникации с работещите в дадена организация. Но за разлика от рекламата, при която има еднопосочна комуникация, при пиара целта е да има взаимодействие между организацията и публиката и съответно и двете страни да се променят към по-добро. Съвременното разбиране за връзките с обществеността включва няколко различни дейности, сред които вътрешни комуникации, публичност, реклама, пресагентство и лобизъм.

Задължения и отговорности

 • Съставяне на програми, чрез които да информират клиентите и обществото за нови продукти, постижения и нововъведения.
 • Подготвяне и изпращане на представяния на новите продукти или услуги до медиите.
 • Създаване на добър имидж на човека, организацията, продукта или услугата.
 • Съвместна работа с рекламни агенции за организиране на презентации, рекламни кампании, разпространение на материали и други.
 • Осигуряване на рекламни места във вестници, списания и билбордове според изискванията на клиентите.
 • Проследяване на общественото мнение, за да се планира как може да се подобри имиджа на продукта или услугата и да се постигнат по-добри продажби и съответно по-големи печалби.
 • Директна комуникация с потребителите в социалните мрежи, във форумите, на улицата и други.
 • Комуникация с медиите, включително срещи с представители на медиите и подготовка на информация и материали за публикуване или излъчване.
 • Анализи и мониторинг на комуникацията на компанията, на конкуренти, на публикации по дадена тема.
 • Организиране на спонсорства, социално отговорни инициативи и други.

2. Специалист човешки ресурси (HR)

HR специалистите се занимават с всички аспекти на управлението на служителите в дадена компания. Те отговарят например за спазването на трудовото право и стандартите на работа, администрирането на възнагражденията на служителите и някои аспекти от назначаването. Те често надзирават процеса по наемате на нови кадри, като същевременно се грижат за бонусите, заплатите и обученията на вече назначените служители. Една от основните им задачи е да окуражават служителите, за да дават най-доброто от себе си и да допринасят успешно за развитието на компанията. Те се грижат за създаването на подходяща работна среда и следят дали програмите за развитие на служителите, които те създават, влияят положително на бизнеса.

Задължения и отговорности

 • Провеждане на подбори за нови служители, включително писане на обяви за работа, преглед на документи, провеждане интервюта и определяне на подходящ кандидат накрая на процеса.
 • Създаване на програми за въвеждане на новопостъпилите служители.
 • Следене за промени в нормативните актове на трудовото и данъчно-осигурително законодателство, свързани с възнагражденията и допълнителните придобивки.
 • Определяне на потребностите от обучение на служителите и планиране на развитието на персонала.
 • Разработка, организация и администриране на корпоративни обучения.
 • Управление на документацията, свързана с трудовоправните отношения между фирмата и персонала – назначаване, отпуски, работно време, пренасочване и освобождаване на работници и служители.
 • Организиране на мероприятия за сплотяване на колектива и засилване на лоялността на персонала.
 • Анализиране на резултатите от дейността по управление на персонала и предлагане на решения за нейното подобряване.

  3. Психолог

Някои от най-разпространените видове психолози са клиничните, детските, социалните, училищните, организационните и други. Много психолози участват в някакъв вид терапевтична дейност и се занимават с оценка и лечение на психични проблеми в клинични, консултативни или училищни условия. Някои от тях са насочени към разбиране и решаване на проблеми в няколко сфери на човешката дейност, обикновено работейки в академични среди (напр. университети, медицински училища, болници). Друга група психолози работят в големи организации и компании, или пък изследват проблемите на човешкото развитие, стареенето, спорта, здравеопазването, криминалистиката и медиите.

Много често различните области на психологията се припокриват. Например, експерименталната психология може да проведе изследване за индустриалната или клиничната да събере данни за изследователски експеримент. Голяма част от психолозите имат разнообразни интереси и дейност и работят в различни среди. Клиничните психолози, например, могат да практикуват в болници, психиатрични клиники или в свой собствен кабинет. Експерименталните психолози може да провеждат изследвания в държавни или частни лаборатории, както и в университетите. 

Задължения и отговорности

 • Експериментална психология: Изследване на конкретни области, като например възприятия, усещания, учене и памет. 
 • Консултативна психология: Работа с индивидуални клиенти или в група за решаването на лични проблеми, без това да включва сериозно психично заболяване.
 • Социална и личностна психология: Изследване и проучване на взаимоотношенията между хората, груповата динамика и т.н.
 • Училищна психология: Разработка на техники за учене, подпомагане на децата да се приспособят към училищната среда и разрешаване на проблеми, възникнали в нея.
 • Психология на развитието: Оценка, проследяване и интервенции, свързани с детското развитие.
 • Организационна психология: Подпомагане на организации и бизнеси да управляват взаимоотношенията между служителите и да оперират по-ефективно.
 • Клинична психология: Изследване на причините, диагнозите и лечението на психичните заболявания.

4. Физиотерапевт

Професията на физиотерапевта е здравна специалност, част от процеса на медицинска рехабилитация. Физиотерапията е свързана с възстановяване на здравето, физическото състояние и работоспособността на пациенти, претърпели различни заболявания или инциденти, както и на хора с увреждания. Известна е още като физикална терапия и се прилага при най-различни заболявания – от изкълчен глезен до лечение на последиците от полиомиелит, след инсулт, инфаркт на миокарда и други. 

За целта физиотерапевтите правят преценка, планират, организират и участват в рехабилитационни програми. Те включват различни помощни елементи – както с естествени средства (слънце, море, лечебна кал, вода, масаж, движение), така и електрически ток, ултразвук, лазерни лъчи, магнитно поле и други.

Задължения и отговорности

 • Подобряване и поддържане на жизнените функции с помощта на масажи и други ръчни процедури.
 • Инструктиране, мотивиране и оказване на помощ на пациентите при изпълнението на различни физически дейности.
 • Използване на допълнително медицинско оборудване и помощни средства за облекчаване на болката.
 • Събиране на информация за пациентите от практикуващи медици, за да се планира и подготви подходяща лечебна програма.
 • Оценка на състоянието на пациента, включително физическата сила, двигателното развитие, сетивното възприятие, функционалните възможности, дихателни възможности и циркулацията на кръвта.
 • Прилагане на лечебни медикаменти, оборудване, влажни компреси, ултравиолетови и инфрачервени лампи и ултразвукови машини при лечението.

  4. Ресурсен учител

Ресурсният учител е една от новите фигури в образователната система в България, както и в други страни. Той е педагогически специалист с квалификация в областта на специалната педагогика и приобщаващото образование. Като част от екипа на детска градина или училище, той работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти, учители, психолог, педагогически съветник, логопед. 

Отговорен е за подготовката, организацията и провеждането на индивидуалната образователна програма на деца със специални образователни потребности (СОП). Неговата цел е да помогне на тези ученици да бъдат в най-голяма степен част от общността на класа (групата) и на училището (детската градина). Фокусът на дейността му е осигуряването на необходимите ресурси за педагогическата подкрепа на обучението с оглед на индивидуалните способности и потребности.

Задължения и отговорности

 • Преподаване на умения за социална адаптация, приложни техники и модели на поведение за конкретни ситуации.
 • Прилагане и тълкуване на резултати от психологически тестове за детско развитие и развитие на способностите и уменията.
 • Подбиране и преподаване на материал за четене и математически задачи, свързани с ежедневието на учениците.
 • Срещи с родители за подкрепа и насоки за самостоятелна работа с ученика.
 • Наблюдение, оценка и изготвяне на доклади за прогреса на учениците.
 • Поощряване на обучението, окуражаване и мотивиране на учениците, както и проверка на техните резултати.
 • Разработка на индивидуални образователни планове съвместно с родители, администратори, психолози, социални работници и други специалисти.
 • Подготовка на учебни програми и други учебни материали, отговарящи на нуждите на учениците и взимащи под внимание фактори като физически, емоционални и образователни способности.

  6. Младежки работник

Младежкият работник се занимава основно с насърчаване на личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Той честно инициира и реализира дейности, свързани с учене и развитие, предоставяне на равен шанс и социално включване на различните, подобряване благосъстоянието на младежите, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Той може да работи по най-различни проекти, допринасящи за тези цели.

Основната му роля е да подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и да подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. В допълнения, младежкият работник защитава интересите и правата на младежите и развива способността им да вземат решения, свързани с обществения живот.

Задължения и отговорности

 • Събиране на информация за потребностите на младежите и оценка на техните способности, силни и слаби страни. 
 • Организиране на семинари и обучения по основни житейски умения, както и различни възпитателни младежки програми.
 • Подбиране на младежи за участие в подходящи за тях програми и асистиране включването им в релевантните програми. 
 • Установяване на  контакт и изграждане на взаимоотношения.
 • Въвличане на младежи от уязвими групи в дейности, свързани със спорт, изкуства, кариерно развитие т.н. 
 • Разработване на общностни, образователни и други проекти.
 • Застъпничество по младежки проблеми и въпроси, касаещи младите хора.

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.