Избор на професия

6 професии за хора с реалистичен тип интереси

16/02/2021 By

 

Реалистичният тип е един от шестте типа кариерни интереси, описани от проф. Джон Холанд. Според неговата теория, подкрепена от над 60 години научни изследвания, хората се делят на 6 личностни типа, базирани на дейностите, които харесват: реалистични, изследователски, артистични, социални, предприемачески и конвенционални. 

Всеки от нас има преобладаващ тип интереси, който определя в кои сфери би се чувствал най-удовлетворен. Освен че може да те насочи към подходящите за теб професии, твоят тип кариерни интереси ще ти подскаже кои са силните ти страни и кои твои личностни черти могат да ти помогнат в кариерното ти развитие.

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.

Хората с реалистичен тип интереси са активни и стабилни и харесват практически насочени дейности като строителство, механика, работа с машини и спорт. Предпочитат да работят с неща, а не с идеи и хора. Те обичат да са физически активни и биха избрали да прекарват времето си на открито, като работят с растения и животни например. Хората, които попадат в тази категория, обикновено учат най-добре чрез практика, като изпълняват конкретни задачи, вместо да прекарват продължителни периоди от време в учебна среда. Склонни са да общуват директно и открито, но като цяло не държат работата им да е свързана с активна комуникация с хора. Подходящите професии за мъже и жени със силно влечение към реалистичните интереси включват:


1. Авиатор

Авиаторите, или пилотите, управляват самолети, хеликоптери и други видове летателни апарати. В ежедневната си работа те извършват най-общо три основни групи дейности: учебно-тренировъчна, подготвителна и летателна. Разбира се, летателната дейност е основна и на първо място пилотите отговарят за безопасното управление на летателния апарат. Съвременните самолети се управляват от кабинен екипаж, съставен от капитан и втори пилот, или първи офицер. Помежду си те разделят отговорността за полетните задължения ─ управление на самолета, комуникация с ръководители на полети и наблюдение на инструментите. По-старите самолети обикновено имат и авиоинженер на борда, докато при по-новите летателни апарати тази роля е автоматизирана.
Голяма част от тези специалисти работят за авиокомпании, превозвайки хора и товари по фиксиран график. Има и търговски пилоти, които работят за компании, предлагащи различни услуги, като например чартърни полети, спасителни операции или въздушна фотография.

Задължения и отговорности

 • Пилотиране на самолети за транспорт на пътници, поща, товари.
 • Спазване на планове и процедури за летене.
 • Проверка на системите и оборудването на самолета.
 • Инструктаж и обучение на стажанти и други пилоти.
 • Планиране на полети и програми за пробни полети и докладване за резултатите.
 • Следене на информация за времето за провеждане на полета, височината, изразходваното гориво.
 • Технически проверки на самолета преди и след полет.
 • Управление на радиооборудване и свързване с контролната кула за разрешение за кацане или излитане, инструкции и друга информация.
 • Поръчване на смени на самолетното гориво и подготовка на план за излитане, за да бъде осигурена безопасността на полета.
 • Преглеждане на данни за тежестта на товарите, налично гориво, метеорологични условия, график за пътуването.

  2. Строителен инженер

Строителните инженери проектират и контролират мащабни строителни проекти, в т.ч. сгради, пътища, летища, мостове, пристанища, канализационни мрежи и съоръжения и други. Те изготвят изискванията за проекта, ангажирани са с тестването и оценката на строителните обекти и материали и управлението на цялостния процес по изграждане от началото до края. Това означава, че строителните инженери трябва да имат поглед както върху общата картина, така и върху по-малките детайли. Всеки строителен инженер трябва да има ясно разбиране за индустриалните и държавни стандарти, изисквания и насоки. Освен това от строителните инженери се изисква силно аналитично мислене, техническо писане и комуникативни умения.

Професионалната реализация на този тип специалисти е най-честно в строителни компании, проектантски фирми, предприятия за строителни изделия или общински администрации. Строителните инженери могат да работят и в научноизследователски екипи, лаборатории, като преподаватели във висши училища и експерти в контролни и съсловни организации. Най-общо казано, могат да си намерят място във всеки държавен и частен сектор, обвързан със строителството и поддържането на съоръжения.

Задължения и отговорности

 • Анализ на доклади, карти, топографски описания и геоложки данни.
 • Консултиране на клиенти относно съставяне и промени по проекти.
 • Тестване на терен и материали.
 • Проверка на климатичните условия в района, където трябва да се поставят основите на магистрали, пътища и различни съоръжения.
 • Оценка на различни инженерни проблеми ипотенциалното им влияние върху проекта.
 • Мониторинг на проекти ─ дали се изпълняват по план и дали отговарят на изискванията.
 • Изчисление на количеството необходимите материали и оборудване и разходите за тях.
 • Управление на строителния процес и всички дейности, свързани с него.
 • Планиране на производството на транспортни системи и структури.
 • Проектиране на дизайна на транспортни системи спрямо законовите изисквания.

3. Картограф

Картографите събират и анализират географски данни от геодезични измервания, фотографски снимки, както и данни, получени от сателити. Те се занимават с изготвянето на карти за държавни, социални, политически, бизнес или образователни цели. Информационните технологии играят важна роля в тази професия и значително са променили естеството на работата. Традиционните процеси за създаване на карти са заменени с решения за дистанционно наблюдение, компютърно картографиране и географски информационни системи. Данните се събират, съхраняват и прехвърлят по електронен път, а картите се проектират и изработват с помощта на компютри.

Задължения и отговорности

 • Принтиране на карти, очертаване на контури, прилагане таблици и други картографски материали.
 • Взимане на решения относно това как да изглежда картата – размери, външен вид, цветове.
 • Установяване на границите на общински, национални и международни имоти и притежания.
 • Анализ на информация, преглеждане на стари карти и снимки, за да се намери точното място на дадени географски обекти.
 • Разглеждане на даден район, за да е сигурно, че конкретни географски обекти съществуват и се намират на изобразената позиция.
 • Поправяне и актуализиране на данните от остарели карти.

4. Зъботехник

Зъботехниците се занимават основно с изграждане и поправка на зъбни протези или други стоматологични продукти (например мостове, корони). Те изработват тези конструкции според инструкциите на зъболекаря, който се съобразява с индивидуалните нужди на всеки пациент. Зъботехниците следват и писмените и устните инструкции на зъболекарите, но нямат пряк контакт със самите пациенти. Областите на специализация включват: ортодонтски апарати, коронки и мостове, пълни протези, частични протези или керамика.

По-голямата част от работата се извършва на ръка и изисква значителна прецизност. Носенето на защитно облекло е от съществено значение при работата със специализирано оборудване в лаборатория. Най-често зъботехниците работят в дентална лаборатория или в болница, като част от отделението по лицево-челюстни хирургия.

Задължения и отговорности

 • Изработка на стоматологични елементи: протези, застопоряващи устройства, метални скоби.
 • Създаване на дизайни за изработка на протези според конкретни насоки и спецификации.
 • Преправяне или отстраняване на части от скоби при липсващи зъби, за да се възстанови изкуствената челюст.
 • Отстраняване на пластични, гипсови и метални скоби и почистване рамките.
 • Оформяне на зъбни протези чрез калъпи и разтопени материали (метал, гипс, порцелан)
 • Оформяне на продукти чрез устройства за спояване или ръчни инструменти.
 • Тестване на стоматологичния продукт за съответствие със спецификациите и захапката на челюстта.
 • Запълване на пукнатини и хлътнали места по повърхността на протезите, полиране на протезите.

5. Агроном

Агрономите са отговорни за отглеждането на селскостопански продукти. Те най-често са ангажирани с разрешаването на специфични селскостопански проблеми, свързани с машини, оборудване, електрификация, опазване на водата и почвата от замърсявания и производство на селскостопански продукти. Освен това те развъждат, произвеждат и добиват селскостопански култури и изследват химичния, физичния, биологичния и минералогичния състав на почвите, тъй като те са свързани с растежа на растенията и културите.

Хора с такава специализация се търсят в селскостопански предприятия, големи ферми, както и плодови разсадници и оранжерии. Там агрономите работят заедно с фермери, животновъди и други земеделски специалисти. Има нужда от агрономи и в изследователските институти, където те се занимават с проучвания в областта на развъждането и създаването на нови сортове и култури.

Задължения и отговорности

 • Проектиране и производство на оборудване и инструменти за обработка на земята, наторяване, контрол на болестите и насекомите по животните и растенията, прибиране на реколтата, транспортиране на произведените продукти.
 • Изучаване на проблемите, свързани с температура, влажност, светлина и тяхното отражение върху растенията и животните. Проследяване на ефективността на различните инсектициди.
 • Проектиране на измервателни и записващи устройства, с които да се проследи развитието на растенията и животните.
 • Проектиране на селскостопански машини и оборудване.
 • Провеждане на изследвания с цел подобряване на селскостопанските машини и оборудване.
 • Създаване на проекти за автоматизиране на селскостопанските операции и подобряване на съществуващи вече машини.

6. Ветеринар

Ветеринарните лекари се грижат за здравето и доброто състояние на животните. Повечето от тях работят на обща практика ─ в частни клиники или болници. Други пътуват до ферми или зоологически градини, или пък работят в лаборатории. Ветеринарите лекуват както домашни любимци, така и селскостопански животни във ферми, животни в зоологически градини и диви животни. Основната им роля е да поставят диагнози и да лекуват болестите на различни животни. Някои от тях работят стационарно, в кабинет, а други пътуват до различни локации, като понякога извършват операции на място.

Има и ветеринарни лекари, които работят в областта на безопасността на храните и инспекциите. Те пътуват до ферми, кланици и предприятия за преработка на храни, за да инспектират здравето на животните и да гарантират, че на мястото се спазват протоколите за качество, хигиена и безопасност.

Задължения и отговорности

 • Прегледи на животни, за да се установи причината за възникнали болести и наранявания.
 • Ваксиниране на животни срещу зарази, лечение с медикаменти и провеждане на операции.
 • Поставяне под карантина на животни, за да се предотврати разпространението на различни болести.
 • Участие в научни проекти, планиране на изследвания, избор на животни за проучвания.
 • Следене за спазването на законите при използване на животни в научни изследвания.
 • Обмяна на информация със зоологически градини и аквариуми относно грижите, преместването или търгуването с животни.
 • Обучение на персонал и различни целеви групи относно грижата за животните.
 • Участие в програми за размножаване на животни.
 • Инспектиране на ферми и консултиране на собствениците относно санитарните условия, храненето на животните и грижите за тях.
 • Извършване на аутопсии на животни и анализ на резултатите, за да се установи причината за смъртта.

Както виждаш, хората с реалистичен тип професии обикновено се ангажират с механични и физически дейности и предпочитат работна среда, която насърчава развитието на технически компетенции. Идеалната за тях работа им позволява да постигнат конкретни, измерими резултати и по-често е фокусирана върху управление на инструменти, машини и уреди, отколкото върху общуването с хора. Как ти звучат тези професии? Припознаваш ли се в някоя от тях? А искаш ли да научиш повече за различните типове професии и за твоите кариерни интереси?

 

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.