КариераЛичностно развитие

OKR или как да си поставяме цели

17/01/2023 By
OKR или как да си поставяме цели

Днес сме решили да те запознаем с още един начин за целеполагане, който до съвсем скоро бе използван само в бизнеса. Представяме ти методологията, която стои зад успеха на едни от най-големите компании в света.

Кратка история на OKR:

Още през 70-те години на миналия век, изпълнителният директор на Intel – Анди Грув, започва да използва методологията OKR (Objectives & Key Results) като основен инструмент за целеполагане и фокусиране само върху стратегически значимите за компанията цели. Почти тридесет години по-късно, през 1999 Джон Дуър представя същия метод пред Лари Пейдж и Сергей Брин в Google, които го прилагат и до днес.

В същността си, OKR дава яснота за това каква е целта, която е едновременно амбициозна, вълнуваща, смислена и постижима, но също така съдържаща в себе си и 2-3 ключови резултата, измерими за определен период от време. И както е казал Робин Шарма: „Яснотата предшества майсторството.“

Вероятно това е една от основните причини, поради която OKR се използва успешно повече от 40 години в технологичните, а и не само, компании като Intel, Google, Oracle, Twitter, LinkedIn и много други.

Какво е това OKR?

Акронимът OKR (Objectives and Key Results), преведен на български език, означава цели и ключови резултати. Това е популярна методология за управление на цели, която помага на малки и големи по размер компании да прилагат и изпълняват бизнес стратегиите си. Ползите от OKR методологията са най-вече в посока подобряване на фокуса върху значимите резултатите, повишена прозрачност и по-добро стратегическо съответствие.

В основата на OKR винаги лежи една цел или голяма визия (objectives). След това идват няколко ключови резултата (key results), които трябва да се постигнат, за да се достигне целта. Най-големият позитив на този начин на целеполагане е, че в него се включват действията, всички проекти и задачи, които спомагат постигането на ключовите резултати.

Как да използваме OKR за личните си цели?

Разбира се, точно като всяка друга методология за целеполагане, и при тази могат да се допуснат много грешки. Особено когато все още не сме се усъвършенствали в нея. За да използваме OKR ефективно, трябва да се спазват специфични правила и стъпки, които днес ще споделим с теб.

Знай, че най-важното при OKR методологията е да опитваш. Само чрез достатъчно проби и грешки се натрупва ценен практичен опит, с който можеш да извлечеш най-много от методологията.

Основни правила при използване на OKR.

Правило 1:

Може би най-важното правило е да си отделиш достатъчно време, в което да помислиш каква ще бъде твоята визия (objective). Тук можеш да използваш SMART модела, който е отлично средство за създаване на по-мащабни и дългосрочни цели.

Правило 2:

Целеполагането, без значение с коя методология, не се случва на ум! Изключително важно е да извадиш мислите си на хартия или някакъв дигитален носител, където можеш да ги огледаш като неутрален наблюдател. Често идеите в главата ни изглеждат твърде страшни, твърде големи, твърде невъзможни или пък много готини, много иновативни, много ясни и т.н. Какъвто и да е случаят при теб, опитай се да бъдеш неутрален. Това е позицията на човек, който разглежда дадената идея/цел без да е обвързан емоционално с нея. Потърси къде са нейните недостатъци и кои са начините за постигането ѝ.

Правило 3:

Постави си ясни и реалистични срокове. Съобрази тези си цели с останалите си задължения в различните житейски роли, които заемаш. Добре е да отбележиш в календара си ден, който да посветиш на създадения OKR план, за да прецениш дали постигаш прогрес или не. Обикновено това се прави на 3-4 месеца. В плана може да махаш или добавяш резултати и действия, които ще ти помогнат да постигнеш главната цел.

Правило 4:

Потърси мнението на страничен наблюдател. Най-добрият вариант е той да е професионалист в сферата. Такива хора са кариерните консултанти.

Ако нямаш възможност да се срещнеш с такъв човек, обърни се към някой близък. Истината е, че най-близките до нас не са най-перфектният вариант, тъй като те често са пристрастни. Все пак, допълнителната гледка точка е много полезна. Тя може да ни подскаже нещо важно, за което не се сещаме.

Основни стъпки за създаване на OKR план

Нека да създадем твоя първи OKR план. Ето какво съдържа.

Стъпка 1: Определи своята основна цел.

Основна цел в контекста на OKR трябва да бъде:

Реалистична

Целта трябва да бъде съобразена с всички останали сфери на живота ти. Какво имаме предвид? Например, ако имаш за цел да започнеш по-здравословен начин на живот, е добре да съобразиш, че най-вероятно ще трябва да си приготвяш голяма част от храната у дома. Това например може да ограничи времето, което прекарваш с приятелите си.

Висока степен на въздействие

Целта трябва да бъде с положителен ефект върху цялостния ти начин на живот. А когато тя бъде постигната, трябва да бъде отпразнувана!

Обвързана с времето

Поставянето на времева рамка за изпълнение на целта насърчава фокуса и позволява периодично преразглеждане. Това не само ще ти помогне бързо да идентифицираш кое работи и кое не, но също така ще ти позволи, ако се налага, да промениш курса в края на всеки период за оценка.

За да бъдем максимално ясни, нека дадем пример с работна цел:

До края на 2023 г. стартирам собствен онлайн бизнес за хранителни добавки.

Стъпка 2: Дефиниране на ключови резултати.

След като имаш ясно определена цел, е време да помислиш за онези резултати, които ще те отведат до нейното изпълнение. Ето и какви трябва да бъдат те:

С висока степен на въздействие

Ключовите резултати трябва да отразяват голяма промяна, нещо, което ако постигнеш дори и на 70-80%, ще бъде лесно забележимо за теб и околните. Направи ги предизвикателни! Ако са лесни за постигане, то най-вероятно не са достатъчно предизвикателни.

Специфични

Ключовите резултати трябва да бъдат фокусирани и да имат ясно дефиниран обхват. Те трябва да измерват детайлен личен напредък.

Можеш да влияеш върху тях

Ключовите резултати трябва да бъдат неща, които измерваш, а не такива, които правиш, но над които имаш влияние. Писането на код за електронния магазин е лош ключов резултат, тъй като това е нещо, което правиш. Постигането на 100 продажби в първия месец от стартирането на електронния магазин обаче е добър ключов резултат, тъй като е нещо, което не можеш да контролираш, но можеш да повлияеш.

Ето един пример за ключов резултат.

Да изградя порфолио от поне 30 доставчика на хранителни добавки.

Стъпка 3: Идентифициране и планиране на действията.

Истината е, че каквато и методология да използваме за целеполагане, както и да разпишем целите, ако няма действия, няма да има и резултат. Именно за това OKR води до успех. В тази методология за целеполагане е обърнато специално внимание на конкретните стъпки и действия, които трябва да се предприемат, за да постигнем мечтите и целите си. Ето и основните характеристики на действията.

Специфичност

Едно действие или инициатива трябва да бъде възможно най-конкретно разписано. Обхватът му трябва да е ясно дефиниран, а отговорникът за тази задача, в този случай ти, трябва да знае какво да прави. Ако пък няма необходимите познания, тяхното придобиване може да бъде заложено като отделно действие.

Също така тук е много важно да се отбележи, че списъкът с действия е доста по-дълъг от списъка с цели и ключови резултати.

Най-важното при разписването на действията е те да са ясни. Следователно, всяко едно от тях трябва да съдържа глаголи, които са недвусмислени: стартирам, пиша, установявам, влизам в контакт, посещавам и т.н.

Можеш да ги контролираш

За разлика от резултатите, които са зависими от външни фактори, при действията трябва да имаш пълен контрол. Това означава, че завършването им е по силите ти. Те не трябва да зависят от нещо или някой, освен от теб. Отговорността е изцяло твоя и ако нещо не е свършено, вероятно причината е вътрешна, а не външна.

Предлагаме ти един пример:

Цел: До края на 2023 г. стартирам собствен онлайн бизнес за хранителни добавки.

Ключов резултат 1: Да изградя порфолио от поне 30 доставчика на хранителни добавки.

Действия:

До края на тази седмица да създам списък с контактите на потенциални доставчици.

До края на този месец да позвъня и пиша имейл на всеки участник от списъка.

Да създам таблица, в която да следя прогреса с доставчиците, с които съм влязъл в контакт.

И така, надяваме се, че този нов модел за целеполагане ще ти бъде полезен в постигането на професионалните и личните цели.

Ако пък имаш нужда от допълнителна информация и подкрепа, изгледай записа от безплатната ни работилница: „Как да превърнем мечтите си в постижими цели през 2023 г.“

Събитието се проведе на 24 януари 2023 г. (вторник), от 19 часа, онлайн в Zoom. В рамките на един час нашият кариерен консултант, Николета Митева, разказа повече за този и други модели за целеполагане.