Новини

Търсещите кариерно развитие у нас считат, че са възпрепятствани от липсата на работни позиции

07/04/2021 By

На преден план излиза желанието на учещите се и работещите да усвояват нови знания и да надграждат уменията си

38% от мъжете и жените между 19 и 40 години в България смятат, че няма достатъчно отворени работни позиции в сферата, в която искат да се развиват.  Това сочат резултатите от нашето проучване, което оценява нагласите на хората, търсещи възможности за по-добра професионална реализация. Проведохме изследването в първото тримесечие на 2021 година, за да потърсим отговорите на въпроси, свързани с приоритетите и очакванията на съгражданите ни в трудоспособна възраст.

Освен липсата на достатъчно отворени работни позиции, участниците в проучването посочват като сериозна пречка пред кариерното си развитие и трудността да приложат на практика информацията, с която разполагат. Наблюдава се съществена разлика в цялостната нагласа към най-сериозните предизвикателства между двете изследвани възрастови групи: 19 – 25 и 26 – 40 години. Докато младежите до 25 години трудно се ориентират сред морето от информация по темата, при мъжете и жените в по-зряла възраст на преден план излиза проблемът, че не получават достатъчно подкрепа от близките и колегите си.

NS_проучване_причини_формати

„Към днешна дата хората имат достъп до много по-богат арсенал от ресурси и различни услуги, подпомагащи успешната им професионална реализация, отколкото когато и да било преди. Тази привилегия им носи много възможности, но също така ги изправя и пред редица нови предизвикателства, с които голяма част от тях не могат да се справят – коментира Мартина Тонева, кариерен консултант в NEXTSTEP.bg. Все по-осезаема е нуждата от специализирана подкрепа, която позволява на мъжете и жените в трудоспособна възраст да вземат най-добрите решения, свързани с прогреса им в професионален план.“

Според резултатите от проучването, което обхваща 232 човека, хората между 19 и 40 години считат за най-ценна подкрепата, чрез която получават достатъчно изчерпателна информация. Вторият най-важен критерий, посочен от респондентите, е свързан с условието да им бъдат предоставени конкретни насоки, свързани с кариерното им развитие. Най-малка част от изследваните лица (29%) отдават важност на препоръките от близки и познати.

Резултатите изведохме на база онлайн анкета, която разпространихме през нашите канали и с помощта на редица младежки организации. В анкетата помолихме младежите да оценят от 1 до 5 степента, в която са съгласни с твърдения, отнасящи се до конкретни проблеми и възможности, оказващи влияние върху решенията им във връзка с успешната им професионална реализация. Въпросите в анкетата формулирахме след анализ на обратната връзка и мненията, които получихме по време на две фокус групи за създаването на нови кариерни програми, насочени към мъже и жени над 18 години.

NS_проучване_теми_приоритети

Най-релевантните сфери на подкрепа, припознати от участниците в анкетата, са свързани с темите кариерни интереси, управление на времето, меки умения (в т.ч. комуникация, критично мислене, креативност), мотивация и самоувереност. Приоритетната цел и за двете изследвани възрастови групи е сходна – да учат нови неща и да надграждат уменията си (94%). На следващо място се нареждат отговорите „Да се развивам като професионалист“ и „Да постигна финансова независимост.

„Много е важно, когато избират посоката, в която да продължат кариерното си развитие, хората да взимат предвид не само уменията и компетенции, с които разполагат, но и личните си качества и приоритети“ – допълва Мартина Тонева. „Независимо дали са в началото на своя професионален път или вече са натрупали опит в дадена сфера, те имат възможност да се възползват от персонализирана информация и услуги, които ще им помогнат да изберат поприще и позиция, съобразени с индивидуалните им нужди и цели“.

Виж пълните резултати от проучването